Елизавета Синицина, «Клоунесса»

Елизавета Синицина, «Клоунесса»